DO POBRANIA

Poniżej publikujemy aktualne materiały umożliwiające zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenie usług, harmonogramy odbioru odpadów, zakres i standardy zimowego utrzymania dróg na terenie gminy oraz inne dokumenty przydatne przy podejmowaniu decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.

Komunikaty

RODO

Harmonogramy odbioru odpadów segregowalnych Mysłowice

Zabudowa Jednorodzinna

Zabudowa Jednorodzinna – posesje z utrudnionym dojazdem

Zabudowa Wielorodzinna

Placówki Oświatowe

Harmonogramy Mycia i Dezyfenkcji

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych