Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

biuro@zomm.pl

+48 32 222 60 43

Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

Informacje publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

E-mail

biuro@zomm.pl

Obsługa Mieszkańców

+48 32 307 54 95 

1.    PROJEKT „Nowoczesny PSZOK dla Mysłowic Południowych – inwestycja prowadzona przez Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice
Sp. z o.o.”

Umowa projektu „Nowoczesny PSZOK dla Mysłowic Południowych – inwestycja prowadzona przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.” zawarta z Województwem Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2022.

Całkowita wartość projektu wynosi 383 760,00 zł. Dofinansowanie na kwotę: 254 700,00 zł.

Termin zakończenia 31.12.2023 r.

Projekt ma za zadanie:

– zakup 2 szt. kontenerów 7 i 5,5 m3,

– zakup prasy do makulatury i PET,

– utwardzenie terenu,

– budowa 3 wiat,

– działania edukacyjne.

 

Z wyżej wymienionych zadań zostały zrealizowane: zakup 2 szt. kontenerów, zakup prasy, utwardzenie terenu. Pozostałe dwa zadania w dalszym ciągu są realizowane.

Spółka w celu budowy wiat wystąpiła o pozwolenie na budowę. Został ogłoszony przetarg na budowę wiat. Wyłoniono wykonawcę. Prace zostały rozpoczęte.

Działania edukacyjne w zakresie zakupu eko gadżetów, które mają na celu propagowanie ekologii. Rozpoczęto cykl prelekcji dla dzieci i młodzieży, którego zakończenie przewidziane jest na koniec roku 2022.

 

 

 

 2.    PROJEKT „Ptasia wioska”

 Umowa projektu: „Utworzenie ścieżki pn. Ptasia wioska” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Całkowita koszt projektu wyniósł 59 372,28 zł. Dofinansowanie na kwotę: 29 957,30 zł.

Termin realizacji 30.09.2021 rok.

Projekt miał za zadanie:

– zakup i montaż tablic edukacyjnych dotyczących ptaków,

– zakup ławostołu,

– zakup budek dla ptaków,

– projekt oraz druk folderu promocyjnego.

Wszystkie powyższe zadania zostały wykonane w całości.

Dzięki zrealizowaniu powyższego projektu Mysłowice zyskały miejsce gdzie mali i więksi mieszkańcy mogą poznać ptaki żyjące w ich sąsiedztwie a także wypocząć słuchając ich śpiewu.

 3. PROJEKT „Zakup sprzętu specjalistycznego w postaci pojazdów komunalnych służących zadaniom z zakresu gospodarki odpadami przez ZOM Spółka z o.o. w Mysłowicach”

 

Całkowity koszt projektu to 2 151 092,88 zł.

Spółka pozyskała dofinansowanie w postaci pożyczki w kwocie: 1 573 970,00 zł ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Umowa pożyczki zawarta została na zakup 2 specjalistycznych samochodów ciężarowych typu śmieciarka oraz samochodu do 3,5 tony typu brygadówka.

Spółka w ramach realizacji tego zadania przeprowadziła postępowanie przetargowe na zakup ww. pojazdów, wyłoniono dostawcę. Zakupiono 2 pojazdy specjalistyczne typu śmieciarka marki Scania oraz samochód do 3,5 tony marki IVECO.