Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

biuro@zomm.pl

+48 32 222 60 43

Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

Informacje publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

E-mail

biuro@zomm.pl

Obsługa Mieszkańców

+48 32 307 54 95

1. PROJEKT „Nowoczesny PSZOK dla Mysłowic Południowych – inwestycja prowadzona przez Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice Sp. z o.o.”

Umowa projektu „Nowoczesny PSZOK dla Mysłowic Południowych – inwestycja prowadzona przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.”  zawarta z Województwem Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2022.

Całkowita wartość projektu wynosi 383 760,00 zł. Dofinansowanie na kwotę: 254 700,00 zł.

Termin zakończenia 31.12.2023 r.

Projekt ma za zadanie:

 • zakup 2 szt. kontenerów 7 i 5,5 m3,
 • zakup prasy do makulatury i PET,
 • utwardzenie terenu,
 • budowa 3 wiat,
 • działania edukacyjne.

Działania związane z projektem zostały zakończone z końcem 2023 roku. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu zyskaliśmy nowoczesny PSZOK zgodny z najnowszymi trendami ekologicznymi oraz zwiększyliśmy świadomość ekologiczną mieszkańców miasta Mysłowice.


2. Umowa projektu: „Utworzenie ścieżki pn. Wioska owadów” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Całkowita koszt projektu wyniósł 54 366,00 zł. Dofinansowanie na kwotę: 37 600,00 zł.

Projekt miał za zadanie:

 • zakup tablic edukacyjnych,
 • zakup tablic interaktywnych,
 • zakup gier edukacyjnych,
 • projekt oraz druk folderu,
 • zakup ławostołu,
 • zakup domu dla owadów,
 • zakup fotościanki

Wszystkie powyższe zadania zostały zakończone pomyślnie z dniem 31.07.2023 r.

Projekt przyczynił się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Mysłowic z zakresu życia pszczół, owadów oraz motyli.

3. PROJEKT „Ptasia wioska”

Umowa projektu: „Utworzenie ścieżki pn. Ptasia wioska” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Całkowita koszt projektu wyniósł 59 372,28 zł. Dofinansowanie na kwotę: 29 957,30 zł.

Termin realizacji 30.09.2021 rok.

Projekt miał za zadanie:

 • zakup i montaż tablic edukacyjnych dotyczących ptaków,
 • zakup ławostołu,
 • zakup budek dla ptaków,
 • projekt oraz druk folderu promocyjnego.

Wszystkie powyższe zadania zostały wykonane w całości.

Dzięki zrealizowaniu powyższego projektu Mysłowice zyskały miejsce, gdzie mali i więksi mieszkańcy mogą poznać ptaki żyjące w ich sąsiedztwie, a także wypocząć słuchając ich śpiewu.

4. PROJEKT „Zakup sprzętu specjalistycznego w postaci pojazdów komunalnych służących zadaniom z zakresu gospodarki odpadami przez ZOM Spółka z o.o. w Mysłowicach”

Całkowity koszt projektu to 2 151 092,88 zł.

Spółka pozyskała dofinansowanie w postaci pożyczki w kwocie: 1 573 970,00 zł ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Umowa pożyczki zawarta została na zakup 2 specjalistycznych samochodów ciężarowych typu śmieciarka oraz samochodu do 3,5 tony typu brygadówka.

Spółka w ramach realizacji tego zadania przeprowadziła postępowanie przetargowe na zakup ww. pojazdów, wyłoniono dostawcę. Zakupiono 2 pojazdy specjalistyczne typu śmieciarka marki Scania oraz samochód do 3,5 tony marki IVECO.

 

 5. PROJEKT „Zakup sprzętu specjalistycznego w postaci pojazdów komunalnych służących zadaniom z zakresu gospodarki odpadami przez ZOM Spółka z o.o. w Mysłowicach”
 
Całkowity koszt projektu to 2 219 533,77 zł.

Spółka pozyskała dofinansowanie w postaci pożyczki w kwocie: 1 624 049,10 zł ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Umowa pożyczki zawarta została na zakup 2 specjalistycznych samochodów ciężarowych typu śmieciarka oraz samochodu typu bramowiec.

Spółka w ramach realizacji tego zadania przeprowadziła postępowanie przetargowe na zakup ww. pojazdów, wyłoniono dostawcę. Zakupiono 2 pojazdy specjalistyczne typu śmieciarka marki IVECO oraz samochód typu bramowiec w zestawie z pługiem oraz piaskarko – solarką marki VOLVO.