KONTAKT

zarząd

baza sprzętowa

inspektor ochrony danych

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNAlnych

pszok mysłowice północ

pszok mysłowice południe

skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prezes Zarządu – w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 15.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym lub osobistym spotkaniu w tygodniu poprzedzającym od poniedziałku do piątku oraz do godziny 10.00 w dniu którym przyjmuje Prezes Zarządu. O terminach spotkań decyduje kolejność zgłoszeń. 

biuro obsługi klienta

formularz kontaktowy