Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

biuro@zomm.pl

+48 32 222 60 43

Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

Informacje publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

E-mail

biuro@zomm.pl

Obsługa Mieszkańców

+48 32 307 54 95

historia

Transformacja ustrojowa lat 90-tych XX wieku, zmiany w strukturach organizacyjnych gminy oraz potrzeba lepszego zarządzania i wykorzystania majątku miasta, były bezpośrednim powodem przekształcenia działających wówczas zakładów budżetowych gminy w spółki kapitałowe. Symboliczne środki finansowe, przestarzały tabor i znikoma liczba klientów, towarzyszyły zawiązaniu spółki w czerwcu 1992 roku.

Obecnie spółka świadczy przede wszystkim usługi w ramach gminnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłowice. Kapitały spółki wynoszą ponad 9,6 mln zł. Zadania związane z gospodarką odpadami realizuje 140 osobowy personel. Spółka dysponuje 50 pojazdami specjalistycznymi i sprzętem.

6