Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

biuro@zomm.pl

+48 32 222 60 43

Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

Informacje publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

E-mail

biuro@zomm.pl

Obsługa Mieszkańców

+48 32 307 54 95

misja, cele, strategia

Kompleksowa realizacja zadań własnych gminy Mysłowice w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, zgodnie z ustawowymi wymogami oraz troską o środowisko naturalne. Wszystko dla ochrony lokalnego środowiska!

Nasze działania koncentrujemy na zaspokajaniu potrzeb, oferując kompleksowe usługi komunalne. Posiadamy niezbędną wiedzę i potencjał.