misja, cele, strategia

Kompleksowa realizacja zadań własnych gminy Mysłowice w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, zgodnie z ustawowymi wymogami oraz troską o środowisko naturalne. Wszystko dla ochrony lokalnego środowiska!

Nasze działania koncentrujemy na zaspokajaniu potrzeb, oferując kompleksowe usługi komunalne. Posiadamy niezbędną wiedzę i potencjał.