Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

biuro@zomm.pl

+48 32 222 60 43

Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

Informacje publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

E-mail

biuro@zomm.pl

Kontakt telefoniczny

+48 32 222 60 43

władze spółki

W spółce 100% udziałów posiada Gmina Mysłowice.

Jedynego wspólnika Spółki reprezentuje:

  • Prezydent Miasta Mysłowice – Przewodniczący Zgromadzenia

Stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach sprawuje rada nadzorcza. W skład rady nadzorczej wchodzą:

  • Michał Staniszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tomasz Blukacz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Dariusz Dywan – Członek Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Byszewski – Członek Rady Nadzorczej

Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentację powierzono zarządowi, który jest powoływany uchwałą rady nadzorczej.

Spółkę reprezentuje: Marcin Podsiadło – Prezes Zarządu