władze spółki

W spółce 100% udziałów posiada Gmina Mysłowice.

Jedynego wspólnika Spółki reprezentuje:

  • Prezydent Miasta Mysłowice – Przewodniczący Zgromadzenia

Stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach sprawuje Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Michał Staniszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Siemieńska –  Zastępczyni Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Paweł Momot – Członek Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Byszewski – Członek Rady Nadzorczej
  • Jacek Kamiński – Członek Rady Nadzorczej

Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentację powierzono Zarządowi, który jest powoływany uchwałą Rady Nadzorczej.

Spółkę reprezentuje: Paweł Kaczmarczyk – Prezes Zarządu