GRUZ BUDOWLANY, ODPADY POREMONTOWE I WIELKOGABARYTOWE

Oferujemy zagospodarowanie gruzu budowlanego i odpadów poremontowych. W ofercie udostępniamy kontenery o pojemności 3,5 m3, 5,5 m3 oraz 15 m3, lokalizowane we wskazanych przez Klienta miejscach. W przypadku konieczności utylizacji niewielkich ilości odpadów, proponujemy zakup w naszych Biurach Obsługi Klienta, specjalnie do tego celu przygotowanych worków jutowych. Spółka świadczy również usługi załadunku odpadów poremontowych gromadzonych luzem.

Odpady poremontowe należy gromadzić selektywnie w celu dalszego ich wykorzystania. Gromadzenie gruzu w pojemnikach na odpady komunalne jest zabronione.

W ramach świadczonych usług oferujemy zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, sprzętu, wyposażenia itp. Przy większej ilości odpadów podstawiamy otwarte kontenery o pojemności od 3,5 m3 do 15 m3.