Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne

Wszelkie informacje o zamówieniach publicznych, ogłoszenia oraz wyniki postępowania publikowane są na podmiotowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami na www.bip.zomm.pl.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40

www.