Rady na Odpady

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

ZOMM Mysłowice

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega szczególnym regulacjom prawnym. Zabronione jest gromadzenie go razem z pozostałymi odpadami. W przypadku zakupu nowego, stary można pozostawić w sklepie. Ważne jest aby był on tego samego rodzaju i w takiej samej ilości. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu. Wykazy takich punktów dostępne są w urzędach oraz sklepach RTV i AGD.

Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowane są w Mysłowicach przy ul. K. Miarki 38 i ul. Piaskowej.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40

www.zomm.pl
e-mail: biuro@zomm.pl