Firmę tworzą ludzie

Władze spółki

W spółce 100% udziałów posiada Gmina Mysłowice.

Jedynego wspólnika Spółki reprezentuje:

  • Prezydent Miasta Mysłowice - Przewodniczący Zgromadzenia

Stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach sprawuje rada nadzorcza. W skład rady nadzorczej wchodzą:

  • Michał Staniszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tomasz Blukacz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Dariusz Dywan - Członek Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Byszewski - Członek Rady Nadzorczej

Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentację powierzono zarządowi, który jest powoływany uchwałą rady nadzorczej. Spółkę reprezentuje:

  • Marcin Podsiadło - Prezes Zarządu

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40