Firmę tworzą ludzie

Władze spółki

W spółce 100% udziałów posiada Gmina Mysłowice.

Jedynego wspólnika Spółki reprezentuje:

Stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach sprawuje rada nadzorcza. W skład rady nadzorczej wchodzą:

Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentację powierzono zarządowi, który jest powoływany uchwałą rady nadzorczej. Spółkę reprezentuje:

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40

www.zomm.pl
e-mail: biuro@zomm.pl