Czerpiemy z Doświadczeń

Historia

Transformacja ustrojowa lat 90-tych XX wieku, zmiany w strukturach organizacyjnych gminy oraz potrzeba lepszego zarzadzania i wykorzystania majątku miasta, były bezpośrednim powodem przekształcenia działających wówczas zakładów budżetowych gminy w spółki kapitałowe. Symboliczne środki finansowe, przestarzały tabor i znikoma liczba klientów, towarzyszyły zawiązaniu spółki w czerwcu 1992 roku.

Obecnie spółka świadczy przede wszystkim usługi w ramach gminnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłowice. Kapitały spółki wynoszą ponad 7 mln. zł. Zadania związane z gospodarką odpadami realizuje 140 osobowy personel. Spółka dysponuje 50 pojazdami specjalistycznymi i sprzętem.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40

www.zomm.pl
e-mail: biuro@zomm.pl