Dostępność PSZOK w dniach 2 i 4 stycznia 2021 r

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach informuje mieszkańców, że w dniach 2 i 4 stycznia 2021 r. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowane przy ul. Miarki 38 i przy ul. Piaskowej będą NIECZYNNE.