Rady na Odpady

Pozostałe Zmieszane Odpady Komunalne

ZOMM Mysłowice

Proces gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych realizowany jest w znormalizowanych pojemnikach dostarczanych przez spółkę. W ofercie posiadamy pojemniki małe o pojemności od 80 do 440 litrów oraz duże, zwane kontenerami, o pojemnościach od 660 do 32 000 litrów.

W zależności od zapotrzebowania, lokalizacji pojemników warunków dojazdu do posesji, oferujemy zabezpieczenie w odpowiednie pojemniki oraz cykliczne ich opróżnianie z odpadów. Usługi realizowane są w oparciu o indywidualne umowy, określające techniczne i finansowe warunki współpracy.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40

www.zomm.pl
e-mail: biuro@zomm.pl