Rady na Odpady

Odpady Przemysłowe

ZOMM Mysłowice

Usługa odbioru i unieszkodliwiania odpadów realizowana jest w oparciu o zawarte umowy. Z uwagi na objętość katalogu odpadów, zapraszam do kontaktu z naszym wydziałem umów, gospodarki odpadami i marketingu w siedzibie zarządu, celem ustalenia warunków współpracy.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40

www.zomm.pl
e-mail: biuro@zomm.pl