Rady na Odpady

Odpady Gromadzone Selektywnie

ZOMM Mysłowice

Zasady selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych określone są przepisami prawa miejscowego w uchwalonych Regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W zależności od rodzaju zabudowy, strumienia i rodzaju odpadów, oferujemy system workowy, system duo, z podziałem na odpady mokre i suche lub centra zbiórki odpadów segregowanych. Spółka wyposaża Klientów w worki i specjalistyczne pojemniki do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów.