Rady na Odpady

Usługi

ZOMM Mysłowice

Spółka działa w segmencie odbioru, transportu, przetwarzania i utylizacji odpadów komunalnych, opakowaniowych, poremontowych, przemysłowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi związane z magazynowaniem i odbiorem odpadów. Dysponujemy szeroką gamą znormalizowanych pojemników i kontenerów, udostępnianych na czas realizacji umowy.

Pamiętajmy! Segregacja odpadów w miejscu ich powstawania to obowiązek każdego wytwórcy. Dzięki selektywnemu gromadzeniu pozyskujemy z recyklingu surowce wtórne oraz ograniczamy składowanie odpadów na wysypiskach. Odpady wytwarzane w gospodarstwie domowym charakteryzują się ponad 50 % zawartością substancji organicznych (resztki jedzenia, makulatura, trawa i liście). Substancje te obok odpadów niebezpiecznych (baterie, leki) stanowią największe zagrożenie dla naszego środowiska, są czynnikiem inicjującym procesy gnilne, źródłem nieprzyjemnych zapachów i niebezpiecznych odcieków. Spalanie odpadów w piecach centralnego ogrzewania powoduje zanieczyszczenie bezpośredniego środowiska w stopniu nieporównywalnym z żadną przemysłową instalacją spalającą np. węgiel kamienny. To co wdychamy my i nasi sąsiedzi przy spalaniu odpadów zagraża naszemu zdrowiu i życiu.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40

www.zomm.pl
e-mail: biuro@zomm.pl