Materiały do Pobrania - 2017 rok

Materiały do Pobrania - 2017 rok

Poniżej opublikowano materiały umożliwiające zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenie usług, harmonogramy odbioru odpadów, zakres i standardy zimowego utrzymania dróg na terenie gminy oraz inne dokumenty przydatne przy podejmowaniu decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.

Komunikaty

Ogłoszenia

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWALNYCH
MYSŁOWICE

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH
MYSŁOWICE

Zabudowa Wielorodzinna

Od początku lipca 2017

 • Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych Niesegregowanych - zabudowa wielorodzinna [.pdf]
 • PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Promocja miejskiego systemu

  Materiały promocyjne

  Chełm Śląski

  Cenniki

  Wzory umów

  Standardy zimowego utrzymania

  Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
  ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

  tel. +48 (32) 222 60 43
  tel./fax: +48 (32) 222 11 40

  www.zomm.pl
  e-mail: biuro@zomm.pl