Myślimy globalnie, działamy lokalnie.

Misja, cele, strategia

Wszystko dla ochrony lokalnego środowiska! Profesjonalne podejście w całym procesie zagospodarowania odpadów. Od systemów gromadzenia i segregacji odpadów, poprzez wykorzystanie nowoczesnych i ekologicznych środków transportu do efektywnych procesów segregacji, przetwarzania i utylizacji odpadów.

Nasze działania koncentrujemy na zaspokajaniu potrzeb, oferując kompleksowe usługi komunalne. Posiadamy niezbędną wiedzę i potencjał.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40

www.zomm.pl
e-mail: biuro@zomm.pl