Wiedza i doświadczenie

Firma

Spółka utworzona została w 1992 r. Założycielem i jedynym właścicielem spółki jest gmina Mysłowice. Siedzibą spółki jest miasto Mysłowice. Działalność spółki skoncentrowana jest przede wszystkim na obszarze województwa śląskiego. Dysponujemy nowoczesnym parkiem technologicznym oraz profesjonalnym sprzętem komunalnym.

Spółka działa pod firmą: Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres korespondencyjny: 41-400 Mysłowice, Stadionowa 11.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod Nr KRS: 0000066372. NIP Spółki: 222 00 07 637.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 670 000,00 zł. Właścicielem 100 % udziałów jest Gmina Mysłowice.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40

www.zomm.pl
e-mail: biuro@zomm.pl